COVID-19

Mae Canolfan Monitro Arfordirol Cymru yn datblygu'r rhaglen flynyddol o arolygon arfordirol ledled Cymru, gan ddarparu data gwerthfawr er mwyn rheoli a lleihau'r perygl o lifogydd ac erydiad arfordirol.
Rydym yn gweithio'n agos gyda'n contractwyr a'r Awdurdodau Lleol, i sicrhau dulliau diogel o weithio i bawb sy'n ymwneud â'r gwaith.
logos